Assamese tradition- Image Gallery, 2023

Xorai
Xorai Big
Xorai
Xorai Balck and white
Xorai
Xorai colour
Hengdan
Hengdan