Patharkandi college is recruiting various posts

পাঠাৰকাণ্ডিমহাবিদ্যালয়েখালীহৈথকাবিভিন্নপদসমূহপূৰকৰিবলৈপ্ৰ-প্ৰত্ৰসংগ্ৰহকৰিছে।যোগ্যতাসম্পন্ন ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে সকলো দৰকাৰী নথি-পত্ৰৰ সৈতে আৱেদন প্ৰ পত্ৰ তলত উল্লেখ কৰা ঠিকনা নতুবা … Read more